Ochrana súkromia - Online-Knihy.sk

Ochrana súkromia - Online-Knihy.sk

    12.9€
    (388.63 Sk)
    7.5€
    (225.95 Sk)
    8.9€
    (268.12 Sk)
Prihlasovacie meno:

Heslo:

Ochrana súkromia

 

Ako chránime vaše údaje?

V tomto dokumente sa dozviete všetky informácie ohľadne spracovania a ukladania Vašich osobných údajov, komu vaše osobné údaje poskytujeme a v akom rozsahu, taktiež sa dozviete aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním a poskytnutím osobných údajov.


Kto sme?

Prevádzkovateľom spracovania Vašich osobných údajov je:

Knihy Hviezdoslav, s.r.o 

so sídlom: Hlavná 65, 091 01 Stropkov

IČO: 48 251 461

Spoločnosť zapísana v obchodnom registri Okresného súdu Prešov,  oddiel Sro, Vložka číslo:  31776/P-Zbl 

 

Aké údaje od Vás získavame?

Ak nakupujete od nás, potrebujeme údaje, ktoré sú potrebné pre kladné vybavenie. Povinne potrebné údaje sú len tie, bez ktorých by daný nákup nebol možný, ako vaše meno, adresa doručenia, telefónne čislo, poprípade e-mail. Teda nie je potrebné  zadávať žiadne informácie, ktoré by ohrozili peniaze na Vašom účte. Keďže posielame tovar výhradne na dobierku, bez možnosti elektronickej platby vopred na náš účet. 

 

 Údaje pri tvorbe konta

Ak sa rozhodnete vytvoriť si konto na našej stránke, zbierame údaje len tie, ktoré poskytnete pri registrácií. Jediné povinné údaje su vaše meno a emailová adresa, ktorá služi na bezprostrednú komunikáciu so zákaznikom. 

 

Použítie Vaších údajov

Poskytnuté údaje, ktoré sme od vás získali využívame výhradne na komunikáciu s Vami a na možnosť odoslať Vám tovar na Vašu adresu.

 

Uchovanie vašich údajov

Údaje pre potreby poskytovania našich služieb ako aj realizované objednávky uchovávame po celý čas bez obmedzenia z dôvodu potreby týchto údajov pre prevádzkovanie vášho konta alebo pre potreby reklamácie. Ak u nás nakupujete bez registrácie uchovávame vami poskytnuté údaje na dobu nevyhnutnú a to je spravidla 10 rokov od doby realizácie objednávky.

Ak ste nám udelili súhlas ku komerčnej komunikácii pomocou mailov, prípadne inej komunikácii vaše údaje uchovávame pokiaľ nám daný súhlas neodvoláte. 

 

Aké máte práva

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)
Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte: knihkupehviezdoslav@centrum.sk

 

Platné od 26.5.2018

2010 © Kníhkupectvo Hviezdoslav - Všetky práva vyhradené | micarp.sk
Najnakup.sk
Knihy
Pesiazona.sk
Tovar.sk
NajVyber.sk