Online-Knihy.sk

A ine - Online-Knihy.sk

    2.9€
    (87.37 Sk)
    11.5€
    (346.45 Sk)
    6.9€
    (207.87 Sk)
Prihlasovacie meno:

Heslo:

kníh na stránku:

A ine

Valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej s

Valné zhromaždenie spoločnosti s ru ...

Peter Strapáč

Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť sú na Slovensku najrozšírenejšími právnymi formami pr ...
9.9 € (298.25 Sk)
Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese

Zabezpečovacie prostriedky v civilnom ...

Ján Mazák

Význam zabezpečovacích prostriedkov v civilnom procese po roku 1989 vzrástol. Týka sa to najmä predbežných opatr ...
9.9 € (298.25 Sk)
Ochrana menšinových akcionárov v práve obchodných spoločností

Ochrana menšinových akcionárov v pr ...

Lucia Žitňanská

...
6.4 € (192.81 Sk)
Rozhodnutia súdov v exekučnom konaní

Rozhodnutia súdov v exekučnom konan ...

Kukanová Eva, Kohut Sergej

Súbor judikátov Vzory exekučných podaní Zoznam súdnych exekútorov ...
6.5 € (195.82 Sk)
Príručka pre zdanenie príjmov fyzickej osoby

Príručka pre zdanenie príjmov fyzic ...

V. Jarinkovičová

Špecialistka Daňového riaditeľstva SR Ing. Valéria Jarinkovičová spracovala komplexnú príručku k zdaňovaniu p ...
14.5 € (436.83 Sk)
Príručka protipožiarnej bezpečnosti a ochrany

Príručka protipožiarnej bezpečnost ...Príručka protipožiarnej bezpečnosti a ochrany obsahuje úplné znenie zákona o ochrane pred požiarmi a zákona o H ...
9.9 € (298.25 Sk)
Daňové plánovanie a daňové výdavky

Daňové plánovanie a daňové výdav ...

Emil Burák

Publikácia obsahuje externé spracovanie podvojného účtovníctva, vrátane účtovnej uzávierky, spracovanie podkla ...
12.9 € (388.63 Sk)
Právna úprava označovania výrobkov

Právna úprava označovania výrobkov

Peter Muríň

Nespornou súčasťou obchodného majetku (§ 6 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorší ...
9.9 € (298.25 Sk)
Nové zdravotné poistenie v praxi

Nové zdravotné poistenie v praxi

Jozef Mihál

1. januára 2005 nadobudol účinnosť nový zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení zákona č. 718/20 ...
12.9 € (388.63 Sk)
Záväzkové právo v intenciách českej a slovenskej komercionalisti

Záväzkové právo v intenciách čes ...

Daniel Jakubovič

Táto odborná právnická publikácia prostredníctvom právnej komparácie porovnáva predovšetkým české a slovens ...
16.9 € (509.13 Sk)
2010 © Kníhkupectvo Hviezdoslav - Všetky práva vyhradené | micarp.sk
Najnakup.sk
Knihy
Pesiazona.sk
Tovar.sk
NajVyber.sk